Polityka Prywatności

 

Wstęp

Bene dba o ochronę Państwa prywatności. Dlatego nasze działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. Poniżej dowiedzą się Państwo, jakie informacje gromadzimy, jak je przetwarzamy oraz komu je przekazujemy, w zależności od sytuacji:

Dane osobowe

Nie gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej żadnych danych osobowych takich jak nazwiska, adresy, numery telefonu czy adresy e-mail, z wyjątkiem sytuacji, w której udostępnią nam Państwo tego typu dane dobrowolnie (np. w żądaniu lub w ramach rejestracji), wyrażą zgodę na pozyskanie ich w powyższy sposób, lub zezwala na to stosowny przepis prawny.

Cel

Z zasady, dostarczone przez Państwa informacje zostają użyte do odpowiedzi na Państwa żądania, przetworzenia zamówień albo umożliwienia dostępu do wybranych treści lub ofert. Z myślą o poprawieniu relacji z klientami, przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych może być konieczne – w celu lepszego odpowiadania na Państwa żądania lub ulepszenia naszych produktów i usług. Nie sprzedamy Państwa danych osobom trzecim ani nie udostępnimy ich w żaden inny sposób.

Metody gromadzenia i wykorzystania

Nie będziemy zbierać, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych dostarczonych przez Państwa w żaden inny sposób niż podany przez Państwa, z wyjątkiem sytuacji, w której dane te są zebrane, przetworzone lub wykorzystane

  • w innym celu bezpośrednio związanym z pierwotnym celem zebrania
  • w celu przygotowania, negocjowania lub wykonywania pomiędzy nami kontraktu
  • z powodu jakiegokolwiek innego prawnego zobowiązania, oficjalnego rozporządzenia lub nakazu
  • w celu uzasadnienia, zabezpieczenia lub oddalenia roszczeń prawnych
  • aby zapobiec nadużyciom bądź jakimkolwiek innym nielegalnym działaniom, takim jak celowe naruszenie naszych systemów bezpieczeństwa danych

Ujawnianie informacji związanych z komunikacją lub wykorzystaniem

W przypadku połączenia za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych nasze strony internetowe automatycznie pobierają informacje techniczne związane z taką komunikacją (np. adres IP) lub wykorzystaniem (np. czas rozpoczęcia i trwania sesji, wykorzystane usługi telekomunikacyjne). Dane tego typu mogą wiązać się z ujawnieniem osobistych informacji. Jeżeli jest to obowiązkowe, gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystanie danych komunikacyjnych bądź związanych z wykorzystaniem będzie podlegało przepisom prawa dotyczącym prywatności.

Automatyczne generowanie danych nie-osobowych

Nasza strona automatycznie (tj. nie poprzez rejestrację) gromadzi informacje niezwiązane z konkretną osobą (np. rodzaj przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, nazwy domeny lub powiązanej strony, liczbę wizyt i średni czas sesji, wybrane zakładki). Informacje te są używane w celu ustalenia odzewu, jaki otrzymuje nasza strona oraz zoptymalizowania jej efektywności i treści.

Automatyczne przechowywanie plików cookie

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, ciasteczka mogą zostać umieszczone w pliku na Państwa komputerze Dane nie-osobowe generowane podczas tego procesu są wykorzystywane w celu ulepszenia treści i efektywności naszej strony. Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy umieszczali pliki cookie na Państwa twardym dysku, prosimy dostosować ustawienia przeglądarki tak, aby usuwała pliki cookie z twardego dysku, blokowała wszystkie pliki cookie lub ostrzegała za każdym razem, gdy plik cookie jest zapisywany.

Bezpieczeństwo

Posiadamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed niezamierzonym lub błędnym usunięciem, zmianą, utratą bądź nieupoważnionym rozpowszechnianiem lub dostępem.

Łącza do innych stron internetowych

Nasza strona zawiera łącza do innych stron internetowych Gdy opuszczają Państwo nasze strony, nie odpowiadamy za zawartość takich łącz, a odpowiedzialność spoczywa w całości na dostawcach odnośnych informacji.

Pytania i uwagi

Dajemy Państwu rozsądną możliwość dostępu oraz aktualizacji, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli mają Państwo pytania bądź uwagi związane z niniejszym oświadczeniem prywatności (np. w związku z aktualizacją i dostępem do swoich danych osobowych) prosimy kliknąć przycisk „Kontakt” i wpisać swoje zapytanie lub uwagę. Od czasu do czasu będziemy dostosowywać swoją politykę prywatności do nowych rozwiązań w technologii internetowej. Zamieścimy te zmiany w polityce w odpowiednim czasie. Prosimy sprawdzać tę stronę regularnie, aby pozostać na bieżąco z wszelkimi zmianami w naszej polityce prywatności.

Oświadczenia i gwarancje

Nie udzielamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w związku z informacjami zawartymi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i uzupełniania wspomnianych informacji i danych w zależności od potrzeb. Z opisanych tutaj przedmiotów nie można wywodzić żadnych tytułów ani roszczeń. Oferty nie są wiążące w żadnym swoim aspekcie.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Bene nie będzie w żadnym wypadku odpowiadać za pośrednie ani bezpośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji lub danych zamieszczonych na tej stronie. Żadne prawa ani zobowiązania nie staną się wiążące pomiędzy nami a użytkownikami tej strony lub stronami trzecimi.

Prawa autorskie

Ta strona i zawarte na niej treści, a w szczególności prezentowane produkty i dostarczone dane, chronione są prawami autorskimi. Treści, tak fragmenty jak i treść w całości, nie mogą być reprodukowane, publikowane ani przechowywane w żadnym systemie informacji.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Wszystkie dane lub informacje, ich wykorzystanie lub jakiekolwiek działanie, przyzwolenie lub zaniechanie podlegają wyłącznie prawu austriackiemu, bez żadnych wyjątków, a stosowanie prawa międzynarodowego jest niniejszym wykluczone. Wiedeń jest miejscem wykonania i wyłączną jurysdykcją.